Gecombineerde Nomenclatuur

Afdeling 1 Levende dieren en produkten van het dierenrijk

Hoofdstuk 1 LEVENDE DIEREN

Hoofdstuk 2 VLEES EN EETBARE SLACHTAFVALLEN

Hoofdstuk 3 VIS, SCHAALDIEREN, WEEKDIEREN EN ANDERE ONGEWERVELDE WATERDIEREN

Hoofdstuk 4 MELK EN ZUIVELPRODUCTEN; VOGELEIEREN; NATUURHONING; EETBARE PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG, ELDERS GENOEMD NOCH ELDERS ONDER BEGREPEN

Hoofdstuk 5 ANDERE PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG, ELDERS GENOEMD NOCH ELDERS ONDER BEGREPEN

Afdeling 2 Produkten van het plantenrijk

Hoofdstuk 6 LEVENDE PLANTEN EN PRODUCTEN VAN DE BLOEMENTEELT

Hoofdstuk 7 GROENTEN, PLANTEN, WORTELS EN KNOLLEN, VOOR VOEDINGSDOELEINDEN

Hoofdstuk 8 FRUIT; SCHILLEN VAN CITRUSVRUCHTEN EN VAN MELOENEN

Hoofdstuk 9 KOFFIE, THEE, MATÉ EN SPECERIJEN

Hoofdstuk 10 GRANEN

Hoofdstuk 11 PRODUCTEN VAN DE MEELINDUSTRIE; MOUT; ZETMEEL; INULINE; TARWEGLUTEN

Hoofdstuk 12 OLIEHOUDENDE ZADEN EN VRUCHTEN; ALLERLEI ZADEN, ZAAIGOED EN VRUCHTEN; PLANTEN VOOR INDUSTRIEEL EN VOOR GENEESKUNDIG GEBRUIK; STRO EN VOEDER

Hoofdstuk 13 GOMMEN, HARSEN EN ANDERE PLANTENSAPPEN EN PLANTENEXTRACTEN

Hoofdstuk 14 STOFFEN VOOR HET VLECHTEN EN ANDERE PRODUCTEN VAN PLANTAARDIGE OORSPRONG, ELDERS GENOEMD NOCH ELDERS ONDER BEGREPEN

Afdeling 3 Vetten en oliën (dierlijke en plantaardige) en dissociatieprodukten daarvan; bewerkt spijsvet; was van dierlijke of van plantaardige oorsprong

Hoofdstuk 15 VETTEN EN OLIËN (DIERLIJKE EN PLANTAARDIGE) EN DISSOCIATIEPRODUCTEN DAARVAN; BEWERKT SPIJSVET; WAS VAN DIERLIJKE OF VAN PLANTAARDIGE OORSPRONG

Afdeling 4 Produkten van de voedselindustrie; dranken, alcoholhoudende vloeistoffen en azijn; tabak en tot verbruik bereide tabaks-surrogaten

Hoofdstuk 16 BEREIDINGEN VAN VLEES, VAN VIS, VAN SCHAALDIEREN, VAN WEEKDIEREN OF VAN ANDERE ONGEWERVELDE WATERDIEREN

Hoofdstuk 17 SUIKER EN SUIKERWERK

Hoofdstuk 18 CACAO EN BEREIDINGEN DAARVAN

Hoofdstuk 19 BEREIDINGEN VAN GRAAN, VAN MEEL, VAN ZETMEEL OF VAN MELK; GEBAK

Hoofdstuk 20 BEREIDINGEN VAN GROENTEN, VAN VRUCHTEN EN VAN ANDERE PLANTENDELEN

Hoofdstuk 21 DIVERSE PRODUCTEN VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE

Hoofdstuk 22 DRANKEN, ALCOHOLHOUDENDE VLOEISTOFFEN EN AZIJN

Hoofdstuk 23 RESTEN EN AFVAL VAN DE VOEDSELINDUSTRIE; BEREID VOEDSEL VOOR DIEREN

Hoofdstuk 24 TABAK EN TOT VERBRUIK BEREIDE TABAKSSURROGATEN

Afdeling 5 Minerale produkten

Hoofdstuk 25 ZOUT; ZWAVEL; AARDE EN STEEN; GIPS, KALK EN CEMENT

Hoofdstuk 26 ERTSEN, SLAKKEN EN ASSEN

Hoofdstuk 27 MINERALE BRANDSTOFFEN, AARDOLIE EN DISTILLATIEPRODUCTEN DAARVAN; BITUMINEUZE STOFFEN; MINERALE WAS

Afdeling 6 Produkten van de chemische en van de aanverwante industrieën

Hoofdstuk 28 ANORGANISCHE CHEMISCHE PRODUCTEN; ANORGANISCHE OF ORGANISCHE VERBINDINGEN VAN EDELE METALEN, VAN RADIOACTIEVE ELEMENTEN, VAN ZELDZAME AARDMETALEN EN VAN ISOTOPEN

Hoofdstuk 29 ORGANISCHE CHEMISCHE PRODUCTEN

Hoofdstuk 30 FARMACEUTISCHE PRODUCTEN

Hoofdstuk 31 MESTSTOFFEN

Hoofdstuk 32 LOOI-|EN VERFEXTRACTEN; LOOIZUUR (TANNINE) EN DERIVATEN DAARVAN; PIGMENTEN EN ANDERE KLEUR-|EN VERFSTOFFEN; VERF EN VERNIS; MASTIEK; INKT

Hoofdstuk 33 ETHERISCHE OLIËN EN HARSAROMA'S; PARFUMERIEËN, TOILETARTIKELEN EN COSMETISCHE PRODUCTEN

Hoofdstuk 34 ZEEP, ORGANISCHE TENSIOACTIEVE PRODUCTEN, WASMIDDELEN, SMEERMIDDELEN, KUNSTWAS, BEREIDE WAS, POETS- EN ONDERHOUDSMIDDELEN, KAARSEN EN DERGELIJKE ARTIKELEN, MODELLEERPASTA'S, TANDTECHNISCHE WASPREPARATEN EN TANDTECHNISCHE PREPARATEN OP BASIS VAN GEBRAND GIPS

Hoofdstuk 35 EIWITSTOFFEN; GEWIJZIGD ZETMEEL; LIJM; ENZYMEN

Hoofdstuk 36 KRUIT EN SPRINGSTOFFEN; PYROTECHNISCHE ARTIKELEN; LUCIFERS; VONKENDE LEGERINGEN; ONTVLAMBARE STOFFEN

Hoofdstuk 37 PRODUCTEN VOOR FOTOGRAFIE EN CINEMATOGRAFIE

Hoofdstuk 38 DIVERSE PRODUCTEN VAN DE CHEMISCHE INDUSTRIE

Afdeling 7 Kunststof en werken daarvan; rubber en werken daarvan

Hoofdstuk 39 KUNSTSTOF EN WERKEN DAARVAN

Hoofdstuk 40 RUBBER EN WERKEN DAARVAN

Afdeling 8 Huiden, vellen, leder en pelterijen, lederwaren en bontwerk; zadel- en tuigmakerswerk; reisartikelen, handtassen en dergelijke bergingsmiddelen; werken van darmen

Hoofdstuk 41 HUIDEN EN VELLEN (ANDERE DAN PELTERIJEN), ALSMEDE LEDER

Hoofdstuk 42 LEDERWAREN; ZADEL- EN TUIGMAKERSWERK; REISARTIKELEN, HANDTASSEN EN DERGELIJKE BERGINGSMIDDELEN; WERKEN VAN DARMEN

Hoofdstuk 43 PELTERIJEN EN BONTWERK; NAMAAKBONT

Afdeling 9 Hout, houtskool en houtwaren; kurk en kurkwaren; vlechtwerk en mandenmakerswerk

Hoofdstuk 44 HOUT, HOUTSKOOL EN HOUTWAREN

Hoofdstuk 45 KURK EN KURKWAREN

Hoofdstuk 46 VLECHTWERK EN MANDENMAKERSWERK

Afdeling 10 Houtpulp en pulp van andere cellulosehoudende vezelstoffen; resten en afval van papier of van karton; papier en karton, alsmede artikelen daarvan

Hoofdstuk 47 HOUTPULP EN PULP VAN ANDERE CELLULOSEHOUDENDE VEZELSTOFFEN; PAPIER EN KARTON VOOR HET TERUGWINNEN (RESTEN EN AFVAL)

Hoofdstuk 48 PAPIER EN KARTON; CELLULOSE-, PAPIER- EN KARTONWAREN

Hoofdstuk 49 ARTIKELEN VAN DE UITGEVERIJ, VAN DE PERS OF VAN EEN ANDERE GRAFISCHE INDUSTRIE; GESCHREVEN OF GETYPTE TEKSTEN EN PLANNEN

Afdeling 11 Textielstoffen en textielwaren

Hoofdstuk 50 ZIJDE

Hoofdstuk 51 WOL, FIJN HAAR EN GROF HAAR; GARENS EN WEEFSELS VAN PAARDENHAAR (CRIN)

Hoofdstuk 52 KATOEN

Hoofdstuk 53 ANDERE PLANTAARDIGE TEXTIELVEZELS; PAPIERGARENS EN WEEFSELS DAARVAN

Hoofdstuk 54 SYNTHETISCHE OF KUNSTMATIGE FILAMENTEN; STRIPPEN EN ARTIKELEN VAN DERGELIJKE VORM, VAN SYNTHETISCHE OF VAN KUNSTMATIGE TEXTIELSTOFFEN

Hoofdstuk 55 SYNTHETISCHE OF KUNSTMATIGE STAPELVEZELS

Hoofdstuk 56 WATTEN, VILT EN GEBONDEN TEXTIELVLIES; SPECIALE GARENS; BINDGAREN, TOUW EN KABEL, ALSMEDE WERKEN DAARVAN

Hoofdstuk 57 TAPIJTEN

Hoofdstuk 58 SPECIALE WEEFSELS; GETUFTE TEXTIELSTOFFEN; KANT; TAPISSERIEËN; PASSEMENTWERK; BORDUURWERK

Hoofdstuk 59 WEEFSELS, GEÏMPREGNEERD, BEKLEED, BEDEKT OF MET INLAGEN; TECHNISCHE ARTIKELEN VAN TEXTIELSTOFFEN

Hoofdstuk 60 BREI- EN HAAKWERK AAN HET STUK

Hoofdstuk 61 KLEDING EN KLEDINGTOEBEHOREN, VAN BREI- OF HAAKWERK

Hoofdstuk 62 KLEDING EN KLEDINGTOEBEHOREN, ANDERE DAN VAN BREI- OF HAAKWERK

Hoofdstuk 63 ANDERE GECONFECTIONEERDE ARTIKELEN VAN TEXTIEL; STELLEN OF ASSORTIMENTEN; OUDE KLEREN EN DERGELIJKE; LOMPEN EN VODDEN

Afdeling 12 Schoeisel, hoofddeksels, paraplu's, parasols, wandelstokken, zitstokken, zwepen, rijzwepen, alsmede delen daarvan; geprepareerde veren en artikelen van veren; kunstbloemen; werken van mensenhaar

Hoofdstuk 64 SCHOEISEL, BEENKAPPEN EN DERGELIJKE ARTIKELEN; DELEN DAARVAN

Hoofdstuk 65 HOOFDDEKSELS EN DELEN DAARVAN

Hoofdstuk 66 PARAPLU'S, PARASOLS, WANDELSTOKKEN, ZITSTOKKEN, ZWEPEN, RIJZWEPEN, ALSMEDE DELEN DAARVAN

Hoofdstuk 67 GEPREPAREERDE VEREN EN GEPREPAREERD DONS EN ARTIKELEN VAN VEREN OF VAN DONS; KUNSTBLOEMEN; WERKEN VAN MENSENHAAR

Afdeling 13 Werken van steen, van gips, van cement, van asbest, van mica en van dergelijke stoffen; keramische produkten; glas en glaswerk

Hoofdstuk 68 WERKEN VAN STEEN, VAN GIPS, VAN CEMENT, VAN ASBEST, VAN MICA EN VAN DERGELIJKE STOFFEN

Hoofdstuk 69 KERAMISCHE PRODUCTEN

Hoofdstuk 70 GLAS EN GLASWERK

Afdeling 14 Echte en gekweekte parels, edelstenen en halfedelstenen, edele metalen en metalen geplateerd met edele metalen, alsmede werken daarvan; fancybijouterieën; munten

Hoofdstuk 71 ECHTE EN GEKWEEKTE PARELS, EDELSTENEN EN HALFEDELSTENEN, EDELE METALEN EN METALEN GEPLATEERD MET EDELE METALEN, ALSMEDE WERKEN DAARVAN; FANCYBIJOUTERIEËN; MUNTEN

Afdeling 15 Onedele metalen en werken daarvan

Hoofdstuk 72 GIETIJZER, IJZER EN STAAL

Hoofdstuk 73 WERKEN VAN GIETIJZER, VAN IJZER EN VAN STAAL

Hoofdstuk 74 KOPER EN WERKEN VAN KOPER

Hoofdstuk 75 NIKKEL EN WERKEN VAN NIKKEL

Hoofdstuk 76 ALUMINIUM EN WERKEN VAN ALUMINIUM

Hoofdstuk 78 LOOD EN WERKEN VAN LOOD

Hoofdstuk 79 ZINK EN WERKEN VAN ZINK

Hoofdstuk 80 TIN EN WERKEN VAN TIN

Hoofdstuk 81 ANDERE ONEDELE METALEN; CERMETS; WERKEN VAN DEZE STOFFEN

Hoofdstuk 82 GEREEDSCHAP; MESSENMAKERSWERK, LEPELS EN VORKEN, VAN ONEDEL METAAL; DELEN VAN DEZE ARTIKELEN VAN ONEDEL METAAL

Hoofdstuk 83 ALLERLEI WERKEN VAN ONEDELE METALEN

Afdeling 16 Machines, toestellen en elektrotechnisch materieel, alsmede delen daarvan; toestellen voor het opnemen of het weergeven van geluid, voor het opnemen of het weergeven van beelden en geluid voor televisie, alsmede delen en toebehoren van deze toestellen

Hoofdstuk 84 KERNREACTOREN, STOOMKETELS, MACHINES, TOESTELLEN EN MECHANISCHE WERKTUIGEN, ALSMEDE DELEN DAARVAN

Hoofdstuk 85 ELEKTRISCHE MACHINES, APPARATEN, UITRUSTINGSSTUKKEN, ALSMEDE DELEN DAARVAN; TOESTELLEN VOOR HET OPNEMEN OF HET WEERGEVEN VAN GELUID, TOESTELLEN VOOR HET OPNEMEN OF HET WEERGEVEN VAN BEELDEN EN GELUID VOOR TELEVISIE, ALSMEDE DELEN EN TOEBEHOREN VAN DEZE TOESTELLEN

Afdeling 17 Vervoermaterieel

Hoofdstuk 86 ROLLEND EN ANDER MATERIEEL VOOR SPOOR- EN TRAMWEGEN, ALSMEDE DELEN DAARVAN; MECHANISCHE (ELEKTROMECHANISCHE DAARONDER BEGREPEN) SIGNAAL- EN WAARSCHUWINGSTOESTELLEN VOOR HET VERKEER

Hoofdstuk 87 AUTOMOBIELEN, TRACTORS, RIJWIELEN, MOTORRIJWIELEN EN ANDERE VOERTUIGEN VOOR VERVOER OVER LAND, ALSMEDE DELEN EN TOEBEHOREN DAARVAN

Hoofdstuk 88 LUCHTVAART EN RUIMTEVAART

Hoofdstuk 89 SCHEEPVAART

Afdeling 18 Optische instrumenten, apparaten en toestellen; instrumenten, apparaten en toestellen, voor de fotografie en de cinematografie; meet-, verificatie-, controle- en precisie-instrumenten, -apparaten en -toestellen; medische en chirurgische instrumenten, apparaten en toestellen; uurwerken; muziekinstrumenten; delen en toebehoren van deze instrumenten, apparaten en toestellen

Hoofdstuk 90 OPTISCHE INSTRUMENTEN, APPARATEN EN TOESTELLEN; INSTRUMENTEN, APPARATEN EN TOESTELLEN, VOOR DE FOTOGRAFIE EN DE CINEMATOGRAFIE; MEET-, VERIFICATIE-, CONTROLE- EN PRECISIE-INSTRUMENTEN, -APPARATEN EN -TOESTELLEN; MEDISCHE EN CHIRURGISCHE INSTRUMENTEN, APPARATEN EN TOESTELLEN; DELEN EN TOEBEHOREN VAN DEZE INSTRUMENTEN, APPARATEN EN TOESTELLEN

Hoofdstuk 91 UURWERKEN

Hoofdstuk 92 MUZIEKINSTRUMENTEN; DELEN EN TOEBEHOREN VAN MUZIEKINSTRUMENTEN

Afdeling 19 Wapens en munitie; delen en toebehoren daarvan

Hoofdstuk 93 WAPENS EN MUNITIE; DELEN EN TOEBEHOREN DAARVAN

Afdeling 20 Diverse goederen en produkten

Hoofdstuk 94 MEUBELEN (OOK VOOR MEDISCH OF VOOR CHIRURGISCH GEBRUIK); ARTIKELEN VOOR BEDDEN EN DERGELIJKE ARTIKELEN; VERLICHTINGSTOESTELLEN, ELDERS GENOEMD NOCH ELDERS ONDER BEGREPEN; LICHTRECLAMES, VERLICHTE AANWIJZINGSBORDEN EN DERGELIJKE ARTIKELEN; GEPREFABRICEERDE BOUWWERKEN

Hoofdstuk 95 SPEELGOED, SPELLEN, ARTIKELEN VOOR ONTSPANNING EN SPORTARTIKELEN; DELEN EN TOEBEHOREN DAARVAN

Hoofdstuk 96 DIVERSE WERKEN

Afdeling 21 Kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten

Hoofdstuk 97 KUNSTVOORWERPEN, VOORWERPEN VOOR VERZAMELINGEN EN ANTIQUITEITEN

Hoofdstuk 98 COMPLETE FABRIEKSINSTALLATIES

Hoofdstuk 99 BIJZONDERE CODES VAN DE GECOMBINEERDE NOMENCLATUUR

Hiernaast ziet u een overzicht van de afdelingen en hoofdstukken die gebruikt worden in het Geharmoniseerd Systeem (GS) van de WCO. Dezelfde indeling wordt gebruikt door de Europesie Unie in de Gecombineerde Nomenclatuur (GN). Voor aangifte voor in en uitvoer bij de douane zult u het artikel dat u importeert of exporteert moeten classificeren (indelen in de Gecombineerde Nomenclatuur). De Taric Support-applicatie biedt u alle informatie die u nodig voor een correcte classificatie.

Voor een compleet en een altijd actueel overzicht van de nomenclatuur, inclusief GS-toelichtingen, GN-toelichtingen en aantekeningen bij de Gecombineerde Nomenclatuur kunt u gebruik maken van de Taric Support-applicate. Hierin vindt u onder andere:

 • actuele invoerrechten voor derde landen en tariefpreferenties
 • informatie over btw, accijnzen en verbruiksbelasting
 • alle maatregelen voor in- en uitvoer, inclusief tarieven, bescheidcodes, aanvullende codes en voetnoten
 • Toelichtingen bij het Geharmoniseerd Systeem van de WCO
 • Aantekeningen en toelichtingen bij de Gecombineerde Nomenclatuur van de EU
 • Antidumpingheffingen en overige antidumpingmaatregelen
 • Dual use informatie voor strategische goederen
 • Informatie over tariefcontingenten
 • De informatie uit het gebruikstarief (DTV) van de douane
 • Transponeringstabellen
 • Indelingsverordeningen en andere wetgeving
 • Bindende tariefsinlichtingen (BTI / EBTI)

Probeer het nu zelf en vraag een gratis testaccount aan