navigation-menu
close
Probeer gratis

Besparen op douanekosten

Door slim gebruik te maken van goederencodes en regelingen
Douaneaangiftes, je ontkomt er niet aan als je goederen van buiten de EU importeert. Is het bij jou een automatisme geworden? Werk je bijvoorbeeld met een artikelstambestand en gebruik je zonder er nog bij na te denken dezelfde goederencodes? Dan is het goed om eens te kijken of er voordelen te behalen zijn door juiste classificaties. Dit kan je veel voordeel opleveren. Het gebruik van de juiste codes kan veel energie, tijd en geld besparen. Daarnaast zijn er meer mogelijkheden om kosten te besparen op douanezaken. Ga je actief aan de gang met het behalen van voordelen door slim douanezaken af te handelen? Dan kan een besparingsprogramma tot wel 50% besparing opleveren aan af te dragen invoerrechten en heffingen. (bron: Deloitte, 2010) In dit artikel geven we je enkele waardevolle tips. Doe er je voordeel mee!

Slimme herclassificatie goederen

Het vaststellen van de juiste goederencodes is niet altijd eenvoudig. Heb je eenmaal de juiste goederencodes bepaald, dan kun je die opslaan in een artikelstambestand. Zo hoef je niet steeds het wiel opnieuw uit te vinden en goederencodes in te duiken. Wel zo efficiënt.

Maar hierin schuilt ook een valkuil. Continu worden de goederencodes aangevuld met nieuwe codes en indelingsverordeningen. Het op tijd kiezen van de juiste goederencode voor jouw product, kan ervoor zorgen dat je minder invoerrechten hoeft te betalen.

Daarom is het raadzaam toch regelmatig de goederencodes in te duiken. Ook bij nieuwe goederen die je importeert, kan de gekozen goederencode door herclassificatie verschil maken in af te dragen invoerrechten. Slim gebruikmaken van indelingsverordeningen bij de goederencodes door goederen aan te passen, zodat deze een passende goederencode krijgt met lagere invoerrechten, bespaart al snel veel geld.

Invoerrechten bedoeld voor goede concurrentiepositie EU-landen

Om de volgende regelingen te begrijpen, is het handig om te weten dat invoerrechten en heffingen bedoeld zijn om de concurrentiepositie van EU-landen te versterken. Door lage lonen of lagere kosten van grondstoffen, is het aantrekkelijk om goederen van buiten de EU te importeren. Het gevolg daarvan is minder afzetmarkt voor bedrijven binnen de EU die precies dezelfde goederen vervaardigen. Door invoerrechten te moeten afdragen op goederen die geïmporteerd worden van buiten de EU, verbetert de concurrentiepositie van bedrijven binnen de EU.

Maar komen de producten uiteindelijk niet op de Europese markt terecht, dan zouden de invoerrechten het product onnodig duur maken, wat juist de concurrentiepositie van bedrijven binnen de EU verslechtert.

Met dit in het achterhoofd, is het veel makkelijker om te begrijpen waarom je in veel situaties wel invoerrechten afdraagt bij import van buiten de EU, maar ook waarom er verschillende uitzonderingen zijn.

We noemen er een aantal.

Tariefschorsing

Importeer je goederen van buiten de EU, maar zijn er geen aanbieders van dezelfde goederen binnen de EU, dan is er geen sprake van concurrentie. Invoerrechten zijn bedoeld voor het verbeteren van de concurrentiepositie van bedrijven binnen de EU. Maar als er geen bedrijven binnen de EU zijn die de benodigde goederen leveren, dan zijn invoerrechten overbodig. In dat geval kan een verzoek worden gedaan om tariefschorsing toe te passen. Deze tariefschorsing wordt overigens wel sneller toegekend aan grondstoffen en halffabricaten, dan aan eindproducten die worden doorverkocht. 

Actieve veredeling

Een andere regeling, waarbij geen invoerrechten afgedragen hoeven te worden, is actieve veredeling. De regeling Actieve veredeling is bedoeld om producten die gemaakt worden in de EU, maar niet in het Europese handelsverkeer terechtkomen, vrij te stellen van invoerrechten en heffingen. 

Zo kun je producten fabriceren in de EU, met grondstoffen van buiten de EU, zonder dat je hiervoor invoerrechten hoeft af te dragen. Voorwaarde is wel dat de bewerkte grondstoffen niet verhandeld worden in de EU.

Bijvoorbeeld:

Je importeert sojaolie van buiten de EU onder vergunning actieve veredeling. Dat houdt in dat je de goederen mag bewerken of verwerken, zonder dat je daarvoor invoerrechten betaalt.

Je kunt de sojaolie ook onbewerkt doorverkopen onder vergunning, aan derden binnen de EU.

De derde verwerkt de sojaolie in een product en verkoopt deze producten aan partijen buiten de EU. De sojaolie blijft onbelast van invoerrechten na bewijs van uitvoer buiten de EU.

Opslag Uniegoederen met plaatsing onder de regeling douane-entrepot

Een importeur heeft onderdelen in het vrije verkeer gebracht en een onderdeel blijkt defect te zijn. Dit defect was al aanwezig op het tijdstip van vrijgave. De importeur doet een verzoek om terugbetaling en plaats het defecte onderdeel onder de regeling douane-entrepot. Direct op het tijdstip dat het defecte onderdeel onder de regeling douane-entrepot wordt geplaatst, krijgt het onderdeel de niet-Unie status. Snel retour sturen is dan wenselijk.

Retouren

Worden goederen geïmporteerd die uiteindelijk niet binnen de EU verhandeld worden, bijvoorbeeld omdat het product niet voldoet, en het product wordt geretourneerd of onder douanetoezicht vernietigd, dan hoef je geen invoerrechten af te dragen.

Gebruik gezamenlijke opslag

Hoewel je in het geval van retouren geen invoerrechten hoeft af te dragen, kunnen de kosten voor opslag wel oplopen. 

Uniegoederen en niet-uniegoederen mogen normaliter niet gezamenlijk worden opgeslagen, omdat ze lastig van elkaar te onderscheiden kunnen zijn. Het opslaan van deze goederen in aparte ruimtes, containers of silo’s kan in de kosten lopen. Niet alleen doordat je extra opslagruimte nodig hebt, maar ook omdat je voor meerdere partijen douane-afhandeling hebt.

Ook hierop kun je besparen.

Gezamenlijke opslag van goederen is wel toegestaan als voldaan wordt aan de volgende drie eisen:

  • De goederen zijn onder dezelfde achtcijfercode van de gecombineerde nomenclatuur ingedeeld.
  • De goederen hebben dezelfde handelskwaliteit
  • De goederen hebben dezelfde technische kenmerken

In de boekhouding moet dan wel onderscheid worden gemaakt naar het soort goederen, de douanestatus en, indien van toepassing, de oorsprong van de goederen.

Ook in deze situatie geldt dat de indeling van de goederen voordelen op kunnen leveren door gezamenlijke opslag mogelijk te maken. Je bespaart in opslag- én administratiekosten.

Bijvoorbeeld:

Stel dat je een container met 1000 stuks kleding importeert. De kleding valt onder de douanecategorie kleding”. Je kunt de kleding samen opslaan in één ruimte, waardoor je alleen betaalt voor de douaneafhandeling van één partij goederen. Als je de kleding in twee ruimtes zou opslaan, zou je moeten betalen voor de douaneafhandeling van twee partijen goederen. Plus natuurlijk voor de extra opslagruimte.

Demurrage en detention 

Opslag van goederen kost geld. Zo ook als goederen langer vastgehouden worden op een locatie dan bedoeld is. Kosten voor demurrage, zijn kosten die door de rederij worden gevorderd indien een container te lang op de terminal van de rederij blijft staan. Dit kan omdat de container nog niet aan boord van het schip kan worden geladen of omdat de container, na het lossen van het schip, nog niet is afgehaald. Demurrage kan vrij snel duur worden.

Detention zijn de kosten die in rekening worden gebracht voor het langer gebruik van de container.

De voornaamste oorzaak van demurrage en detention, is vertraging in de douaneafhandeling. Bijvoorbeeld doordat niet de juiste goederencodes en goederenomschrijvingen zijn overlegd, of doordat niet alle documenten en goederen op de juiste tijd en plaats aanwezig zijn.

Wat ook voorkomt, is dat taalbarrières meespelen. Douanebeambten die zendingen afkeuren op basis van het aantal karakters, omdat ze niet begrijpen wat er staat. Het komt voor. En zie ze maar eens te overtuigen.

Door het op orde hebben van alle douanepapieren, met juiste goederencodes en omschrijvingen, kun je besparen op kosten voor demurrage en detention.

Besparen op douanekosten door de juiste informatie te verstrekken

In veel besparingsprogramma’s wordt slim gebruik gemaakt van het toekennen van goederencodes. Zoals bij de actieve veredeling-regeling of bij herclassificaties. Om hiervan gebruik te maken is informatie nodig over de goederencodes en bijbehorende tarieven. Informatie die vaak niet makkelijk te vinden is, versnipperd te vinden is bij meerdere bronnen, of op platformen staat die niet makkelijk doorzoekbaar zijn of zelfs regelmatig niet beschikbaar zijn.

Taric Support is de plek waar je alle douane-informatie vindt die je nodig hebt voor besparingsprogramma’s. Met het Taric Support platform heb je altijd 100% up-to-date douane-informatie ter beschikking in één overzichtelijke en makkelijk doorzoekbare applicatie. Je vindt hier onder andere de volledige nomenclatuur met omschrijvingen in alle EU-talen, bijbehorende tarieven en calculators. Zo kun je ook de leverancier of klant inlichten over de goederennomenclatuur in de eigen taal. Met Taric Support kun je eenvoudig zoeken naar slimme besparingen. Proberen? De eerste 14 dagen is Taric Support gratis.

Automatisering

Als laatste tip geven we je graag mee dat je met Taric Support ook kunt besparen op indirecte douanekosten. Namelijk kosten die je maakt om douanezaken te regelen. Natuurlijk bespaar je tijd, en dus kosten, als je alle informatie krijgt aangereikt op een scherm. Maar met automatisering bespaar je nog meer. Taric Support biedt verschillende mogelijkheden om processen te automatiseren, zoals door gebruik te maken van de API of de voor jou relevante data automatisch te extraheren door middel van de ABC-module.

28 juli 2023

Wij zijn Taric Support. En wij zijn bezeten van douane data.

Als douane informatie-experts duiken we graag in de allerkleinste details. Voor ons is het uitvogelen van complexe douaneregels en -wetgeving een soort sport. We draaien onze hand er niet voor om, om alle mogelijke databronnen minutieus te bestuderen, zodat we zeker weten dat alle informatie bij een goederencode compleet en actueel is. En zo weten we ook wat er nodig is om aan alle douaneformaliteiten te voldoen.

Lees ons manifest